Minilening oversluiten

Het oversluiten van een minilening kan een goede keuze zijn. Het kan namelijk een prima oplossing zijn om in de toekomst geld te besparen. Een minilening is een dure vorm van geld lenen. Weet je deze over te sluiten naar een andere lening, dan zal je alleen daardoor al gaan besparen.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Voorkom boete voor het te laat terugbetalen

Het nadeel van het oversluiten van een minilening is dat de kosten al gemaakt zijn. De kosten worden direct in rekening gebracht wanneer je de minilening afsluit. Je zal aan deze kosten direct moeten voldoen. Je krijgt het geld niet terug als je besluit jouw minilening over te sluiten. Een belangrijke reden om de minilening wel over te sluiten is de boete voorkomen van het te laat terugbetalen van de minilening. Je hebt maar kort de tijd om het gehele bedrag terug te betalen. En dat lukt niet altijd binnen de gestelde termijn. Sluit je voor de gestelde einddatum jouw minilening af, voorkom je een boete.

Minilening oversluiten naar een doorlopend krediet

Een minilening oversluiten naar een doorlopend krediet kan een goede optie zijn. Een doorlopend krediet is een flexibele lening. Waarbij er geen looptijd wordt vastgesteld, zoals dat bij de minilening wel het geval was. Houd er wel rekening mee dat het oversluiten van een minilening door de banken in Nederland niet gedaan wordt. De banken durven het niet aan om een minilening over te nemen. Je zal jouw minilening kunnen oversluiten bij kennissen of vrienden. Om vervolgens het doorlopend krediet bij de bank af te sluiten. Met het geld dat vrijkomt vanuit het doorlopend krediet, kan je direct jouw kennissen of vrienden aflossen. Vervolgens los je het doorlopend krediet af tegen een lager rentepercentage dan bij de minilening het geval was.