Dienstenwijzer

Wie zijn wij?

Op basis van de WFT (Wet Financieel Toezicht) zijn wij verplicht om voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst jou als websitebezoeker informatie te verstrekken over de door ons gehanteerde uitgangspunten voor onze dienstverlening.

Onze gegevens

Directgeld-lenen.nl
Deventerweg 1 D
3843 GA Harderwijk
Bezoek enkel op afspraak

E-mail: info[@]directgeld-lenen.nl
we proberen binnen 24 uur te reageren op e-mails.

Telefoon: 0341 – 249900
Let op: dit telefoonnummer is niet voor financiële vragen. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende kredietverstrekker.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij Directgeld-lenen.nl vinden we betrouwbaar en veiligheid erg belangrijk. Daarom werken wij samen met één gerenommeerde partij. Deze partij heeft een vergunning en staat ingeschreven bij de Autoriteit Financiële markten (AFM).

U kunt het volgende van de samenwerkingspartner verwachten:

  • De wensen,behoeften en risicobereidheid inventariseren aan de hand van uw aanvraag
  • uitbrengen van een voorstel/offerte op basis van uw aanvraag

De partij waar u een offerte aanvraag werkt op basis van execution only.


Wat verwachten wij van u?

Om u als website bezoeker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verlangen wij van u dat u de juiste gegevens verstrekt aan onze consumptieve krediet aanvraag partner. Dit is in uw eigen belang. Zonder correct gegevens kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen of dient u de gegevens opnieuw correct aan te leveren.


Beloning van onze medewerkers

Het belang van de klant staat bij ons centraal. Daarom worden medewerkers enkel beloond met een vast salaris en geen variabele beloning of provisie gedreven prikkel.

Klacht?

Wanneer u een klacht heeft verzoeken wij u contact met ons op te nemen d.m.v. het klachtenformulier op de klachtenregeling pagina. Vind u dat wij niet naar tevredenheid hebben gereageerd en komt u er niet uit met ons dan kunt u contactopnemen met het Kifid.

persoon die geld afwijst