Begrippenlijst

Advieskosten

Advieskosten zijn kosten die worden gemaakt in verband met de hulp die je krijgt van een adviseur. Grote leningen zoals hypothecaire leningen zijn complexe zaken, waarbij makkelijk fouten kunnen worden gemaakt als je niet alle ins en outs van het leenstelsel weet. Daarom is het slim om gebruik te maken van een hypotheekadviseur.

De hypotheekadviseur heeft wegens een wettelijke zorgplicht de verantwoordelijkheid om jou over de lening te informeren. De adviseur houdt bijvoorbeeld wetswijzigingen in de gaten, die van belang zijn voor jouw hypotheek. Maar een gediplomeerde adviseur kost geld. Daarom worden advieskosten gerekend.

Tot op zekere hoogte zijn advieskosten voor een hypotheek aftrekbaar. Dit geldt voor kosten voor advies dat direct te maken heeft met de hypotheek zelf. Verzekeringsadvies bij de hypotheek heeft te weinig te maken met hypothecair advies op zichzelf en is daarom niet aftrekbaar.

Afbetaling

Een afbetaling houdt in dat je in delen een lening of aanschaf terugbetaalt. Afbetalen doe je door in termijnen je schuld terug te betalen aan de partij waar deze schuld open staat.

Kopen op afbetaling betekent dat je bijvoorbeeld een dure televisie direct in handen krijgt, maar vervolgens ook een openstaande schuld creëert bij de winkel waar je de TV hebt gekocht. Een lening op afbetaling werkt in principe op dezelfde manier, maar is simpelweg een lening zonder dat dit verder met een aanschaf te maken heeft.

Bij zowel bij een lening als bij kopen op afbetaling wordt een rente gehanteerd, die samen met de aflossingen moet worden betaald. Sommige winkels claimen dat er 0% rente wordt gerekend. In de praktijk is de rente dan echter vaak opgenomen in de verkoopprijs.

Afsluitprovisie

Een afsluitprovisie is een bedrag dat extra wordt betaald als een lening wordt afgesloten. Afsluitprovisies zag je vroeger vaak bij het afsluiten van hypotheken. Het extra bedrag was vaak een soort beloning voor de adviseur of tussenpersoon die heeft geholpen om de lening bij de kredietverstrekker mogelijk te maken.

Sinds 2013 wordt er bij hypotheken echter niet meer gebruikgemaakt van afsluitprovisies. In plaats daarvan krijg je te maken met afsluitkosten voor een lening, die je direct aan de bank of hypotheekadviseur moet betalen. Dit worden ook wel advieskosten genoemd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV is een verzekering waarmee jij als ondernemer jezelf financieel kunt beschermen in periodes waarin je door omstandigheden niet in staat bent om te werken. In het geval van bijvoorbeeld een langdurige ziekte krijg je dan een uitkering van de instantie waarbij je de verzekering hebt afgesloten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in loondienst meestal niet nodig. Als werknemer wordt je namelijk al beschermd dankzij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het kan echter wel een idee zijn om een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De WIA komt namelijk pas in werking als je minstens twee jaar arbeidsongeschikt bent.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers of ondernemers is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost is afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent. De premie die je voor de AOV betaalt is ook afhankelijk van de looptijd van het bedrag waarvoor je wordt verzekerd, de omvang van dat bedrag en het eigen risico.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de financiële sector van Nederland. Het doel van de AFM is om duidelijke informatie over financiële dienstverleningen te waarborgen.

De financiële sector is een complexe markt, die bol staat van regels, mogelijkheden en mazen in de wet. Het is daarom belangrijk dat een particuliere lener wordt beschermd tegen onduidelijke voorwaardes of onethische handelswijzen. De AFM controleert de markt op bedrijven die zich niet aan de regels houden. Indien nodig worden boetes uitgedeeld aan kredietverleners die in de fout gaan.

Daarnaast verstrekt de AFM vergunningen aan kredietverstrekkers die zich specifiek op particuliere leners richten. Deze vergunning is voor financiële dienstverleners voor particulieren verplicht. De vergunning is zodoende een keurmerk voor betrouwbare kredietverstrekkers.

Voor kredietverstrekkers die uitsluitend met zakelijke leningen werken is een vergunning van de AFM overigens niet verplicht.

Betalingsbeschermers

Een betalingsbeschermer, kredietbeschermer of betalingsbeschermingsverzekering is een manier om ervoor te zorgen dat maandelijkse termijnen van een lening altijd betaald worden, ook als het financieel even niet mee zit.

In een situatie dat je bijvoorbeeld ziek of werkeloos bent, kan het gebeuren dat je een lager inkomen hebt. Je bent dan misschien niet in staat om aan een afgesproken betalingstermijn van een lening te voldoen. Als je bij het afsluiten van de lening ook een betalingsbeschermer afsluit, wordt dan toch aan de termijn voldaan.

Een betalingsbeschermer is met name een goed idee bij hypotheken. Dit betekent dan echter wel dat de premie voor de hypotheek door de betalingsbeschermer hoger uit zal vallen. Hoe meer premie je betaalt, hoe beter de betalingsbescherming zal zijn. Ook moet je goed opletten op de voorwaarden die door de kredietverstrekker worden gesteld. Het kan namelijk zo zijn dat alleen in bepaalde situaties de betalingsbeschermer in werking treedt.

Boeterente

Een boeterente is extra geld dat moet worden betaald op het moment dat jij meer aflost van een lening dan van te voren is afgesproken. Een boeterente wordt daarom ook wel een vergoeding voor vervroegd aflossen genoemd.

Als je bij een langlopende lening zoals een hypotheek een groter bedrag dan afgesproken terug weet te betalen, zul je tijdens de rest van de looptijd van de lening minder rente hoeven te betalen. Rente betaal je immers alleen over het geld dat nog niet is afbetaald.

Dit betekent echter ook dat de kredietverstrekker inkomsten zal missen. Deze inkomsten zijn namelijk gebaseerd op de rente die jij aan de kredietverstrekker betaalt. Om voor dit gemis aan inkomsten te compenseren moet jij daarom boeterente betalen.

In de overeenkomst voor de hypotheek staat vermeld hoeveel je boetevrij vervroegd mag aflossen. Ook wordt daarin uitgelegd hoe je de boeterente moet berekenen.

De jaarlijks betaalde boeterente is fiscaal aftrekbaar. Bij de verkoop van het huis waar je een hypotheek over betaalt, wordt doorgaans de gehele hypotheek in één keer betaald. Dit betekent praktisch altijd dat je met boeterente te maken krijgt. Bij de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar geef je in dat geval de boeterente aan bij de belastingdienst.

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een stichting die de kredietwaardigheid van particulieren monitort. Elke keer dat jij een lening afsluit bij een bank die aangesloten is bij het BKR, wordt dit doorgegeven aan het BKR. Als je teveel leningen afsluit, heeft dit gevolgen voor hoe je door het BKR wordt gekenmerkt. Dit gebeurt ook als je tijdens de looptijd van een lening een betalingsachterstand oploopt.

Een negatieve status bij het BKR is voor veel kredietverstrekkers een reden om jouw leningaanvraag te weigeren. Bijna elke kredietverstrekker voor particulieren is bij het BKR aangesloten. Er zijn echter ook veel zakelijke kredietverstrekkers, die bewust ervoor kiezen om bij leningaanvragen juist niet te controleren bij het BKR. Daar staat dan vaak wel tegenover dat deze zakelijke kredietverstrekkers een hoger rentetarief hanteren.

Consumptief krediet

Consumptief krediet is een overkoepelende term die door financiële instellingen worden gebruikt voor vormen van financiering, die worden gebruikt voor goederen die beperkt kunnen worden gebruikt.

Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een auto. Hoewel een auto jaren mee gaat, is de auto na verloop van tijd verouderd of afgeschreven. Er moet dan een nieuwe auto worden aangeschaft.

Andere voorbeelden van beperkt houdbare goederen zijn bijvoorbeeld wasmachines, een persoonlijke geluidsinstallatie, maar ook niet-tastbare goederen zoals vakantiereizen.

Onder de paraplu van de term consumptief krediet vallen onder andere de persoonlijke lening, het doorlopend krediet en kopen op afbetaling. Dit zijn allemaal leningen met een relatief korte looptijd.

Consumptief krediet wordt ook wel consumentenkrediet of goederenkrediet genoemd. De tegenhanger van consumptief krediet is hypothecair krediet, dat gebruikt wordt voor vastgoed. Naast dat een hypothecair krediet een langere looptijd heeft, heb je bij een hypothecaire lening recht op hypotheekrenteaftrek. Bij consumptief krediet is dat niet het geval.

Creditcards

Een creditcard is een kaart waarmee je zowel online als bij de meeste fysieke retailers een aanschaf kunt doen, waarna je achteraf pas voor de aanschaf betaalt. De creditcard verleent je zodoende ter plekke krediet.

Dit opgenomen krediet kan op twee manieren worden terugbetaald. De ene manier houdt in dat aan het einde van een maand in een keer het gebruikte krediet wordt terugbetaald. De andere manier is dat op eigen initiatief een deel van het krediet wordt terugbetaald, waarna een restbedrag open blijft staan. Over dit restbedrag wordt in de toekomst rente berekend.

Een aantal bekende creditcardmaatschappijen zijn Visa, Mastercard en American Express. De meeste banken in Nederland werken met deze merken samen, zodat je door middel van bijvoorbeeld Mastercard met Rabobank een creditcard kunt gebruiken. Het voordeel van de creditcard ten opzichte van de bankpas van een Nederlandse instelling is dat creditcards vaker ook in het buitenland te gebruiken zijn.

Debetrentevoet

De debetrentevoet is het rentepercentage waarop de rente van een lening wordt gebaseerd. Voor de debetrentevoet wordt uitgegaan van het percentage van de rente over een geheel boekjaar.

Bij elke lening die je afsluit zul je rente moeten betalen. Dit is immers het verdienmodel van de kredietverstrekker. De rente is de vergoeding die de kredietverstrekker krijgt als beloning voor het financieren van jouw lening.

Bij leningen kan gebruik worden gemaakt van een vaste of variabele debetrentevoet. Een vaste debetrentevoet wordt vaak gebruikt bij persoonlijke leningen. Het rentepercentage staat tijdens de looptijd van de lening geheel vast. Je betaalt per termijn rente op basis van hetzelfde percentage.

Bij doorlopend krediet wordt vaak een variabele debetrentevoet gehanteerd. Dit betekent dat tijdens de looptijd van het krediet het rentepercentage hoger of lager uit kan vallen. Dit betekent dat er soms meer en soms minder moet worden betaald voor de uitstaande schuld van het doorlopend krediet.

De debetrentevoet is onderdeel van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP). Het JKP bestaat naast de debetrente uit de overige kosten die aan de kredietverstrekker moet worden betaald. Dit kunnen bijvoorbeeld afsluitkosten zijn.

Financiële leasing

Financiële leasing is een manier van financieren waarbij een kredietverstrekker een bedrag voorschiet. Dit bedrag wordt gebruikt om een consumptiegoed te kopen, met als bekendste voorbeeld de lease-auto.

Een lease wordt in termijnen terugbetaald. De terugbetaling is annuïtair. Je betaalt dus elke termijn een gelijk bedrag, dat uit een verhouding van een deel aflossing en een deel rente bestaat. Aan het einde van de looptijd zal dit bedrag bijna geheel uit aflossing bestaan, terwijl aan het begin van de looptijd het deel aan rente juist het grootst zal zijn.

Tijdens de looptijd van de financial lease is hetgeen wat met de lease is gekocht van jou, maar geldt wat je hebt gekocht ook als onderpand. In het geval van een lease-auto betekent dit dat de auto wordt ingevorderd als je teveel achterblijft met betalingstermijnen.

De looptijd van een lease loopt doorgaans gelijk aan de levensduur van hetgeen wat is gekocht. Een lease-auto is aan het einde van de looptijd geheel van jou, maar is technisch gezien ook afgeschreven.

Zie ook Operationele leasing

Financiering

Simpel gezegd is financiering een andere term voor geld lenen. Breder genomen is financiering de manier waarop je aan geld komt om bepaalde uitgaven te kunnen doen. In de praktijk gaat het vaak om geld lenen.

Flitskrediet

Een flitskrediet is een kortlopende lening voor een klein bedrag. Je moet dan denken van een leenbedrag van tussen de € 100 en de € 1500, dat binnen enkele maanden wordt terugbetaald.

Het flitskrediet staat vandaag de dag beter bekend onder de term minilening. Andere namen voor het flitskrediet zijn SMS-krediet of flitslening.

Een flitskrediet kan worden gebruikt voor plotselinge extra kosten, zoals het vervangen van een nieuwe wasmachine of het repareren van een auto. Vaak wordt een flitskrediet echter ook gebruikt om een deel van de maand te overbruggen als het salaris nog niet is gestort. Zodoende kan een flitskrediet ook als een overbruggingslening worden gezien. Dit is de reden waarom een flitskrediet in de VS ook wel een pay day loan wordt genoemd.

Flitskredieten hebben doorgaans een vrij hoge rentevoet. De maximale rente voor het flitskrediet in Nederland die bij wet is toegestaan is 14% op jaarbasis.

Een bekende kredietverstrekker die is gespecialiseerd in flitskrediet is Saldodipje.nl.

Geld lenen kost geld

“Geld lenen kost geld” is het motto van een voorlichtingscampagne om consumenten te waarschuwen voor de kosten die bij een lening komt kijken.

De campagne is ingezet door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op deze manier wil de AFM particulieren beter bewust maken van de risico’s van geld lenen.

Inmiddels is het voor kredietverstrekkers verplicht om bij elke vorm van reclame een vignet met de tekst “Let op! geld lenen kost geld” te laten zien.

Jaarlijks kostenpercentage

jaarlijks kostenpercentage hypotheek, jaarlijkse kostenpercentage, jaarlijkse kostenpercentage hypotheek, jaarlijkse kostenpercentage betekenis, kostenpercentage, rente jkp.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft aan hoeveel een lening je zal kosten. De kosten van een lening bestaan op zijn minst uit de debetrente die tijdens de looptijd moet worden betaald. Daarnaast kunnen er echter extra kosten zijn, zoals afsluitkosten, dossierkosten of verplichte verzekeringsbijdragen.

Het jaarlijks kostenpercentage van een hypotheek is een goede graadmeter om verschillende hypothecaire leningen met elkaar te vergelijken. In de EU is het voor kredietverstrekkers verplicht om in leningen voor consumenten de JKP te vermelden.

Een ander woord voor het jaarlijks kostenpercentage is ook wel de effectieve rente.

Klantenkaart

Een klantenkaart is een betaalmiddel, waarmee bepaalde aankopen kunnen worden uitgevoerd die naderhand moeten worden betaald. De klantenkaart geeft je zodoende krediet en lijkt in dit opzicht veel op een creditcard.

Een belangrijk verschil is echter dat een creditcard gekoppeld is aan een creditcardmaatschappij, vaak in combinatie met een kredietverstrekker of bank. De klantenkaart is daarentegen gekoppeld aan de winkel waarbij de aanschaf plaatsvindt. De klantenkaart kan zodoende alleen worden gebruikt bij die specifieke winkel. Een klantenkaart van Ikea kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt bij een concurrerende meubelwinkel, tenzij hier tussen de winkels afspraken over zijn gemaakt.

Het voordeel van klantenkaarten voor winkels is dat de klantenkaart de loyaliteit van de klant stimuleert. Een klant zal met een bepaalde klantenkaart sneller geneigd zijn om bij de betreffende winkel aankopen te doen. Bovendien geeft een klantenkaart door middel van een koppeling aan een account vaak meer informatie over klantgedrag en trends. Een winkel kan op basis van deze informatie bijvoorbeeld meer effectieve marketing toepassen.

Kredietbemiddelaar

Een kredietbemiddelaar is een tussenpersoon, die helpt met het opstellen van een overeenkomst tussen een kredietverstrekker en een klant. Een kredietbemiddelaar werkt vaak in een netwerk van verschillende kredietverstrekkers en banken, zodat er beter kan worden gezocht naar passende financiering.

Er zijn globaal gezien twee manieren waarop kredietbemiddelaars te werk gaan. Bij de ene manier is de kredietbemiddelaar niet alleen een tussenpersoon, maar ook een adviseur. De kredietbemiddelaar helpt met het vinden van de juiste vorm van financiering, houdt contact met kredietverstrekkers en zorgt zo voor een lening.

Bij de andere manier wordt niet geadviseerd. De kredietbemiddelaar krijgt puur de opdracht om een lening tot stand te brengen en vertegenwoordigt daarbij de klant. De bemiddelaar neemt al het werk bij het zoeken van de juiste kredietverstrekker uit handen en sluit namens de opdrachtgever de lening af.

Voor beide manieren van werken geldt dat de kredietbemiddelaar een aanspreekpunt blijft, als de lening eenmaal is afgesloten.

Kredietbeschermer

Zie betalingsbeschermer

Kredietlimiet

Een kredietlimiet is het grootste bedrag dat je rood mag staan bij een rekening courant krediet. Het idee van een doorlopend krediet is dat je naar eigen inzicht geld van het krediet op mag nemen. Maar hier zijn natuurlijk grenzen aan. De kredietverstrekker die het doorlopend krediet mogelijk maakt, geeft een grens aan tot waar je geld aan het krediet mag onttrekken. Die grens is de kredietlimiet.

De kredietlimiet zorgt ervoor dat het risico voor de kredietverstrekker wordt beperkt. De kredietverstrekker wil een garantie dat je het geleende geld kunt aflossen. Een kredietlimiet beperkt bij voorbaat hoeveel geld iemand kan lenen, zodat er niet onverantwoord veel geld aan het krediet wordt onttrokken.

De kredietlimiet wordt bepaald door de hoogte van jouw inkomen en je vaste maandlasten. Om jouw kredietlimiet te berekenen zal een kredietverstrekker ook kijken naar jouw status bij het BKR en je persoonlijke situatie.

Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een organisatie die de belangen behartigt van consumenten en kleine ondernemers, die door kredietverstrekkers zijn gedupeerd. Het Kifid vormt een online klachtenloket voor particulieren en ondernemers die in conflict zijn met financiële instellingen. Je moet dan denken aan geschillen die gerelateerd zijn aan hypotheken, verzekeringen en doorlopende kredieten.

Het Kifid is in 2007 ontstaan vanuit een samenwerking tussen verschillende brancheorganisaties. Het instituut wil naar eigen zeggen zo onpartijdig en onafhankelijk mogelijk blijven. Kredietverstrekkers hebben geen invloed op de werkwijze en inhoudelijke oordelen van Kifid. Hoewel het instituut wel wordt gefinancierd door een aantal grote banken, wordt de begroting gecontroleerd door de minister van Financiën. Ook is de minister van Financiën de eindverantwoordelijke bij het aanstellen van nieuwe voorzitters en bestuursleden. Hiermee wordt de onpartijdige insteek van het Kifid gewaarborgd.

Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke organisatie die consumenten voorlichting geeft over geldzaken. Daarnaast adviseert deze stichting ook overheidsinstanties, die werkzaam zijn op het gebied van financiële en maatschappelijke dienstverlening.

Het Nibud heeft als missie dat alle lagen in de samenleving financieel zelfredzaam zijn. Dit doet het Nibud voornamelijk door middel van voorlichting, zoals over hoe zo slim mogelijk met een budget kan worden omgegaan.

Verder onderzoekt het Nibud de financiële situatie van Nederlandse inwoners. In die zin fungeert deze organisatie als een kenniscentrum. Er wordt gekeken naar trends, maatschappelijke ontwikkelingen en consumentengedrag. Hierdoor ontstaat niet alleen een beeld van het gemiddelde Nederlandse huishouden, maar ook van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen, schoolverlaters en mensen met een beperking.

Offerte

Een offerte is een voorstel dat een kredietverstrekker aanbiedt op verzoek van een klant. De offerte wordt door de kredietverstrekker opgesteld als jij als klant een aanvraag voor een lening doet.

In het kort omschrijft de offerte wat een kredietverstrekker voor je kan doen op basis van zowel je eigen behoefte aan geld als de huidige financiële situatie waarin je verkeert. De offerte laat zien hoeveel je kunt lenen, hoe lang de looptijd van de lening gaat zijn en hoeveel rente je zal moeten betalen. Ook geeft de offerte alle verdere afspraken voor de leenovereenkomst aan, zoals wat de deadlines van de betaaltermijnen gaan zijn.

Een offerte opstellen is omslachtiger dan simpelweg een kant en klaar product op voorhand aanbieden, zoals je bij retailers ziet. Er zijn in het geval van geldleningen echter teveel variabele voorwaarden en omstandigheden, waardoor een kant en klare lening vaak niet mogelijk is. Elke klant en elke financiële situatie is immers anders. Om die reden zal het aanbod van de kredietverstrekker neerkomen op maatwerk, dat het meest overzichtelijk kan worden gepresenteerd met behulp van een offerte.

Operationele leasing

Een operationele leasing is een vorm van financiering, waarbij je betaalt om gebruik te mogen maken van hetgeen waar je de lease voor afsluit. In het geval van bijvoorbeeld een auto betekent dit dat je weliswaar de auto naar eigen inzicht kunt gebruiken, maar nooit de eigenaar van de auto zal worden. De auto blijft eigendom van de instantie die de operational lease verstrekt. Dit is in tegenstelling tot een financial lease, waarbij de auto aan het einde van de looptijd van de lease wel jouw eigendom zal zijn.

Omdat de auto eigendom blijft van de kredietverstrekker, blijft deze voor een groot deel verantwoordelijk voor de auto. Kosten voor onderhoud zijn daarom voor de rekening van de kredietverstrekker, in plaats van voor jou zoals bij een financial lease.

In veel opzichten lijkt een operationele lease op een huurovereenkomst. Een operational lease heeft echter vaak in de overeenkomst een koopoptie staan, wat bij een huurovereenkomst doorgaans niet het geval is.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die wordt uitgekeerd op het moment dat de verzekerde overlijdt. De overlijdensrisicoverzekering wordt vaak voor een bepaalde looptijd ingesteld, waarbij de verzekerde per termijn een premie betaalt. De premie blijft per termijn gelijk.

Een overlijdensrisicoverzekering kan een belangrijke rol spelen bij hypothecaire leningen. Dankzij de verzekering heeft de kredietverstrekker meer zekerheid. Als de klant overlijdt, wordt de verzekering namelijk uitgekeerd om de lening af te lossen.

Sinds 2018 is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Veel kredietverstrekkers hanteren dit echter wel nog steeds als eis bij de aanvraag van een hypothecaire lening.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening die jij als particulier afsluit bij een kredietverstrekker. Via de persoonlijke lening krijg jij in één keer de financiering uitgekeerd, waarna je deze op vaste termijnen gedurende de looptijd terug gaat betalen. Naast aflossing moet je ook rente betalen, zodat elke betalingstermijn uit een deel rente en een deel aflossing zal bestaan. De looptijd en rente zijn vastgelegd in de leenovereenkomst en kunnen dus tijdens het verloop van de lening niet worden aangepast.

De persoonlijke lening is een vorm van consumptief krediet.

Postorderkrediet

Postorderkrediet, ook wel bekend als verzendhuiskrediet, is een vorm van kopen op aanschaf, die traditioneel gezien vaak werd toegepast bij postorderbedrijven. Een product dat bij een postorderbedrijf wordt besteld, kan vervolgens achteraf worden betaald. Ook kan ervoor worden gekozen om de betaling in termijnen plaats te laten vinden. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met relatief hoge debetrentes.

Hoewel postorderbedrijven inmiddels niet meer in zwang zijn, speelt het postorderkrediet vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol. Online retail heeft in de laatste jaren steeds meer terrein gewonnen. Veel webwinkels geven mogelijkheden voor kopen op afbetaling tegen hoge rentes, waarmee het postorderkrediet in feite onveranderd is voort blijven bestaan.

Renteaftrek

Renteaftrek houdt in dat een deel van de rente die je betaalt kan worden gebruikt om minder belasting te betalen. Omdat de renteaftrek in Nederland alleen mogelijk is bij hypothecaire leningen, spreken we doorgaans over hypotheekrenteaftrek.

De rente die over een hypotheek wordt betaald, wordt gezien als een aftrekpost. Onder bepaalde voorwaarden kan de hypothecaire rente van je belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dit zorgt ervoor dat je inkomen fiscaal gezien wordt verminderd, waardoor je ook minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Per 2023 is de hoogte van de hypotheekrenteaftrek beperkt tot 36,93%. Tegenwoordig is het berekenen van de hypotheekrenteaftrek geautomatiseerd. Bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting wordt zodoende automatisch bepaald wat de aftrek gaat zijn.

Restschuld

De restschuld is het deel van een lening dat nog niet is afbetaald tijdens de looptijd van die lening. Over dit deel moet tijdens de komende termijnen nog rente worden betaald. Hoe meer er wordt afgelost, hoe kleiner de restschuld wordt en hoe minder rente wordt geheven.

Bij een hypotheek is de restschuld het bedrag dat in de lening nog open staat, als het onderpand al geheel gebruikt is om de hypothecaire lening af te lossen.

Het tegenovergestelde van een restschuld is een overwaarde. Dit houdt in dat het onderpand meer waard blijkt te zijn dan de hypothecaire lening die is gebruikt om het onderpand te financieren.

Roodstand

Roodstand wil zeggen dat je een negatief saldo hebt staan op een bankrekening. Dit heet in de volksmond ook wel in de rode cijfers staan of in de min staan. Het negatieve saldo vormt een schuld aan de bank, wat eigenlijk net zo werkt als een lening. Dit betekent dat je over het bedrag dat jij rood staat rente zal moeten betalen. De rente wordt bij een betaalrekening doorgaans per maand doorberekend en aan de uitstaande schuld toegevoegd.

Tweede hypotheek

Een tweede hypotheek is extra hypotheek, die je naast een bestaande hypotheek afsluit. De tweede hypotheek is een aanvulling op de eerste. De reden voor een tweede hypotheek is vaak een verbouwing aan het vastgoed dat met de eerste hypotheek is gefinancierd.

Voor het afsluiten van een tweede hypotheek wordt door de kredietverstrekker gekeken naar een aantal randvoorwaarden. Dit zijn onder andere je inkomen, de waarde van het vastgoed en het doel van de tweede hypotheek. Daarnaast wordt ook gekeken naar in hoeverre de eerste hypotheek nog goed aansluit op jouw huidige situatie.

De totale hypotheek mag niet hoger zijn dan de totale waarde van het vastgoed. Met de totale hypotheek wordt de som bedoeld van de eerste en de tweede hypotheek.

Variabele rente

Een variabele rente is een rente die per betalingstermijn verschillen kan laten zien. De verschillen zijn afhankelijk van de veranderende situatie op de financiële wereldmarkt. Hierdoor is niet geheel zeker wat je per termijn kwijt zal zijn aan rentekosten.

De variabele rente is gebaseerd op de Euribor-rente. Dit is de rente die door Europese banken onderling wordt gebruikt om elkaar geld te lenen. Hoe vaak het rentepercentage wordt aangepast is afhankelijk van de kredietverstrekker. Sommige kredietverstrekkers passen per maand de variabele rente aan, terwijl andere financiële instellingen dit om de drie maanden doen.

Een vaste rente verandert niet en geeft daarom meer duidelijkheid. Het nadeel van een vaste rente is echter wel dat deze doorgaans hoger zal liggen dan een variabele rente.

Vaste lasten

Vaste lasten zijn kosten waar je iedere maand opnieuw mee te maken krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld de huur van je woning, energiekosten, internetkosten en het bedrag dat je aan benzine kwijt bent.

Ook een lopende lening is een bron van vaste lasten. Omdat elke maand rente moet worden betaald en een deel van de lening moet worden afgelost, moet de maandelijkse betaling van de lening als vaste lasten worden gezien.

Bij het afsluiten van een nieuwe lening is het daarom slim om goed te kijken naar wat de lening voor gevolgen heeft voor je vaste maandlasten.

Jouw vaste lasten hebben ook invloed op nieuwe leningen die je afsluit. Een kredietverstrekker zal vaak letten op de zogeheten VFN-norm. De Vereniging voor Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft een graadmeter opgesteld, die bepaalt wat voor jou een verantwoord leenbedrag is. De VFN-norm wordt mede bepaald door jouw vaste lasten.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een extra rente die een kredietverstrekker volgens de wet op mag leggen in het geval van een betalingsachterstand. De wettelijke rente is een soort compensatie voor het verlies dat de kredietverlener lijdt als er niet op tijd wordt terugbetaald. Voor particuliere leningen is de wettelijke rente 4%, terwijl bij zakelijke leningen de wettelijke rente neerkomt op 10,5%.

De wettelijke rente wordt opgelegd over de periode vanaf het moment dat een termijn eigenlijk had moeten worden betaald. In een leenovereenkomst kunnen echter ook afspraken worden opgenomen voor situaties waarin de lener te laat is met betalingen. In dat geval wordt eerst naar de overeenkomst gekeken, voordat de wettelijke rente in werking treedt. Zodoende geldt de wettelijke rente alleen voor leningen waarbij zulke afspraken niet zijn gemaakt.

WFT

De Wet op het Financieel Toezicht is een wet die bepaalt hoe de overheid toezicht moet houden op de financiële sector. De WFT is sinds 2007 van kracht. De wet moet ervoor zorgen dat het financiële systeem stabiel blijft, financiële markten eerlijk werken en dat consumenten worden beschermd tegen het faillissement of onethisch handelen van kredietverstrekkers.

Het toezicht dat vanuit de WFT plaatsvindt wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Klik hier om de WFT in zijn geheel na te lezen.

Woekerlening

Een woekerlening is een lening met een rente, die veel hoger is dan wat op de financiële markt als norm geldt. Waar een marktconforme rente voor particulieren volgens de wet nooit meer mag zijn dan 10% op jaarbasis, heb je bij woekerleningen te maken met rentes op jaarbasis van 200% of meer.

Een woekerlening is een zeer onaantrekkelijke optie, waar een klant alleen voor kiest als er echt geen andere mogelijkheden meer zijn. De klant heeft bijvoorbeeld door een negatieve status bij het BKR geen mogelijkheid om een reguliere lening af te sluiten, heeft een te laag inkomen of wordt om andere reden niet door conventionele kredietverstrekkers geaccepteerd.

Woekeraars richten zich daarom op consumenten die bij voorbaat financieel kwetsbaar zijn. De extreem hoge rente maakt de lening soms te duur om fatsoenlijk terug te betalen, waardoor de lener bij moet lenen en zo alleen maar dieper in de schulden belandt. Wegens dit risico zijn woekerleningen in Nederland bij wet verboden.

WOZ-krediet

Een WOZ-krediet is een persoonlijke lening, waarbij je korting krijgt op de rente. De korting op de rente wordt bepaald door de Waardering Onroerende Zaken, oftewel WOZ-waarde van jouw koophuis. Het WOZ-krediet is dan ook alleen mogelijk als je in bezit bent van een koophuis, dat als een waarborg voor de persoonlijke lening dient.

Door de WOZ wordt het risico van de kredietverstrekker voor de persoonlijke lening verminderd. Daardoor kan er een rente tegen gereduceerd tarief worden berekend.

Voordat je een WOZ-krediet aanvraagt, moet je controleren wat op dit moment de WOZ van je koophuis is. Als er in verhouding tot de hypotheek sprake is van overwaarde, kun je mogelijk aanspraak maken op aantrekkelijke voorwaarden voor de persoonlijke lening.

Let echter goed op. Het is mogelijk dat andere kredietaanbieders persoonlijke leningen aanbieden onder voorwaarden die de lening alsnog goedkoper maken dan bij kredietverstrekkers met een WOZ-krediet. Het is dus slim om verschillende financiële dienstverleners naast elkaar te leggen.

Wurgkrediet

Een wurgkrediet is een doorlopend krediet waarvan de rente zo hoog is, dat je als lenende partij niet meer toekomt aan het aflossen van de uitstaande schuld. Al je beschikbare inkomen om het krediet terug te betalen gaat op aan het betalen van de rente. Als gevolg zal de schuld nooit afnemen en zit je voor onbepaalde tijd aan het doorlopende krediet vast. Kortom, het krediet houdt je in een wurggreep.

Een wurgkrediet is zodoende een situatie waar je niet in wil belanden. Deze situatie kan ontstaan als een kredietverstrekker dankzij het hanteren van een variabele debetrentevoet voortdurend de rente kan verhogen.

Er zijn een aantal manieren om deze situatie te voorkomen. Zo moet je altijd goed letten op de voorwaarden. Een bonafide doorlopend krediet hanteert een vaste maandelijkse prijs, een vaste rente in plaats van een variabele rente en een vaste maandelijkse aflossing. Kijk verder ook naar de mogelijkheden van een doorlopend krediet om de volledige schuld boetevrij af te lossen.