Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen

Bij Directgeld-lenen willen we met jou als lezer betrouwbare informatie delen. Ook willen we dat deze informatie ten allen tijde objectief is. We vinden het daarom belangrijk zelf het onderzoek te doen. Hieronder volgt een korte uitleg van onze onderzoeksmethode. 

Beoordelingscriteria

vergrootglas en webpagina's

Rente en kosten

Belangrijk bij het beoordelen van een lening is de rente. En daarbij de kosten die in rekening worden gebracht. Wat kunnen we zeggen van de rente en de kosten, ten opzichte van het te lenen bedrag? En is men hier volledig open en transparant in?

Support en service

Voor ons is goede support ontzettend belangrijk. En daarom ook een belangrijk onderdeel in de beoordeling. Op welke manier wordt ondersteuning geboden en met welke snelheid wordt er daadwerkelijk hulp geboden? Naast support is een stukje service ook iets wat we mee willen nemen in de beoordeling. Wordt er moeite gedaan voor jou als lener? En wordt je daadwerkelijk als persoon gezien en gehoord?

Flexibiliteit en voorwaarden

Aan een lening zijn voorwaarden verbonden. Wij controleren of deze voorwaarden duidelijk worden vernoemd en niet later nog aangepast kunnen worden. Is de kredietverstrekker volledig transparant in het melden van de voorwaarden? 

Ook controleren we wat er mogelijk is, om de flexibiliteit te beoordelen. We kijken daarbij naar de eisen waaraan jij als lener moet voldoen om een lening te verkrijgen. 

Website en functionaliteit

We bekijken natuurlijk ook de website van de leningverstrekker. Is de informatie die we daar vinden actueel? Is de website overzichtelijk? En is er gemakkelijk in contact te komen met de leningverstrekker bij eventuele onduidelijkheden of vragen? Als laatste checken we ook heel praktisch de snelheid van de website.

Redactionele richtlijnen

Redactionele onafhankelijkheid

Als redactie houden we ons bezig met het verzamelen van accurate en actuele informatie. Ook houden we ons bezig met de feedback en ervaringen van gebruikers. Ons eigen onderzoek en ervaringen van jou als gebruiker zijn voor ons bepalend in het beoordelen van de leningen. 

De partners waarmee wij samenwerken hebben geen enkele invloed op onze beoordelingen. Je kunt er dus vanuit gaan dat de artikelen die wij schrijven, met daarin standpunten en meningen, enkel gebaseerd zijn op ons eigen onderzoek en de verkregen feedback. 

We kunnen je er ook van verzekeren dat partners ons niet kunnen betalen om onze redactionele keuzes aan te passen. We zijn er trots op een onafhankelijke partij te zijn, en dat willen we graag zo houden.

Onze principes

Het is voor ons belangrijk informatie te delen waarvan de feiten gecontroleerd en up-to-date zijn. We proberen de inhoud van onze artikelen zo te schrijven dat het voor een breed publiek leesbaar en begrijpbaar is. 

De tevredenheid en het vertrouwen van jou als lezer zijn voor ons van groot belang. Zo is het ook ons principe om een betrouwbare en onafhankelijke website te zijn. 

Correcties en checken op feiten

De informatie die te lezen is op onze website wordt regelmatig gecontroleerd. Waar nodig worden de teksten gecorrigeerd. Jij als bezoeker kunt er vanuit gaan dat de informatie die je leest volledig up-to-date is. 

Wanneer onze artikelen tot stand komen met het gebruik van externe bronnen, worden deze op waarheid gecontroleerd. 


Als jij als lezer van deze artikelen tot een fout ontdekt, zouden we het zeer waarderen wanneer je dit met ons wil delen. Je kunt dan dit formulier invullen. Jouw feedback is absoluut van groot belang voor ons. Het helpt ons de kwaliteit nog verder te verbeteren.